Văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng ĐH Tsukuba tại TP Hồ Chí Minh được thành lập ngày 6/8/2009, là văn phòng hải ngoại thứ 3 của ĐH Tsukuba, đặt tại tòa nhà Viện Sinh học Nhiệt đới TP HCM.

HCMC Office

最新情報はホーチミンオフィスFacebookをご覧ください。

Văn phòng là cầu nối liên lạc giữa ĐH Tsukuba với các trường đại học và các cơ sở nghiên cứu Việt Nam, tăng cường các cơ hội trao đổi sinh viên, trao đổi các nhà nghiên cứu giữa hai bên, giúp hai bên hiểu rõ văn hóa của nhau, hỗ trợ đào tạo các tài năng có tầm nhìn quốc tế. Chúng tôi còn hướng đến xây dựng một mạng lưới các trường đại học và viện nghiên cứu Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, có quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhau.